press site spy applications for cell phones here mobile spy phone software reviews get phone location cell phone spy software iphone 3gs guy spy iphone app facebook spy applications spy software nokia download link best spyware app for iphone link
Drukuj

SZKOŁA PODSTAWOWA im. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHAŁACH WIELKICH

klasa I

wychowawca - mgr Anna Kupczyk

 

    Poniedziałek   Wtorek Środa  Czwartek Piątek
1.  8.00 - 8.45

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna 

język angielski   
 edukacja wczesnoszkolna 
2. 8.55 - 9.40   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna  

 edukacja wczesnoszkolna #
3.  9.50 - 10.35

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna # 

edukacja wczesnoszkolna  #

edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna 
4. 10.50 - 11.35

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna @ edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna 
5. 11.50 - 12.35  

 

język angielski  religia   religia  

 

klasa II

wychowawca - mgr Joanna Niśkiewicz

 

     Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna  religia  edukacja wczesnoszkolna    język angielski
2. 8.55 - 9.40 

edukacja wczesnoszkolna

 język angielski

edukacja wczesnoszkolna # edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. 9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4.   10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna # edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  religia
5.   11.50 - 12.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna @ edukacja wczesnoszkolna  

 

klasa III

wychowawca - mgr Marta Kaźmierczak

 

     Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna # edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna
2. 8.55 - 9.40  język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. 9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna #
4.   10.50 - 11.35  edukacja wczesnoszkolna  język angielski edukacja wczesnoszkolna # edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna @
5.   11.50 - 12.35  edukacja wczesnoszkolna  religia edukacja wczesnoszkolna religia  

 

klasa IV

wychowawca - mgr Teresa Hęćka

 

    Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
1.   8.00 - 8.45  język polski
 język polski w - f   język polski
2.   8.55 - 9.40  przyroda  przyroda język angielski język polski matematyka
3.   9.50 - 10.35  religia
 język angielski historia matematyka język angielski
4. 10.50 - 11.35 matematyka matematyka język polski technika godzina wychowawcza
5. 11.50 - 12.35 informatyka gr. I w - f przyroda muzyka w - f
6. 12.45 - 13.30   informatyka gr. II religia w - f  
7. 13.40 - 14.25       plastyka  

 

klasa V

wychowawca - mgr Roman Mędykowski

 

     Poniedziałek Wtorek  Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45  język angielski  przyroda    matematyka  matematyka
2. 8.55 - 9.40   język polski  język polski  język polski  w - f  język angielski
3. 9.50 - 10.35  matematyka  matematyka  technika  język polski  język polski
4. 10.50 - 11.35  religia  w - f  plastyka  religia  godzina wychowawcza
5.   11.50 - 12.35  w - f  historia  matematyka  przyroda przyroda
6.   12.45 - 13.30

 wychowanie do życia w rodzinie

 język angielski  w - f  muzyka  
7.   13.40 - 14.25  informatyka gr. I  informatyka gr. II      

 

klasa VI

wychowawca - mgr Ewa Ziętek

 

     Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45  przyroda  Informatyka gr. I  język niemiecki  plastyka  język niemiecki
2. 8.55 - 9.40   matematyka

 Informatyka gr. II /

z.d.w. -matematyka

 język niemiecki  matematyka  język polski
3. 9.50 - 10.35  język polski  jezyk polski  język polski  technika  przyroda
4. 10.50 - 11.35  język polski  historia  matematyka  jezyk polski  godzina wychowawcza
5.   11.50 - 12.35  religia  matematyka  w - f  w - f  historia
6.   12.45 - 13.30  w - f  w - f

 z.d.w. - matematyka/

z.d.w.  - język polski

 przyroda  religia
7.   13.40 - 14.25  wychowanie do życia w rodzinie  jezyk niemiecki  z.d.w. - język polski  muzyka  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHAŁACH WIELKICH

SZKOŁA FILIALNA W GORZYCACH MAŁYCH

 

     Poniedziałek
 Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45   język angielski     edukacja wczesnoszkolna
2. 8.55 - 9.40 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
3.   9.50 - 10.35  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4.   10.45 - 11.30  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5.   11.45 - 12.30  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  12.40 - 13.25     edukacja wczesnoszkolna